Физички лица > Кредити > Потрошувачки кредити > Зелен еко кредит

Зелен еко кредит

И за Вас, и за природата– Зелен еко кредит, со камата од 4,4%
Еко-кредит од Силк Роуд Банка без трошоци за апликација, без банкарска провизија и 6 месеци грејс-период
Грижејќи се за желбите и потребите на своите корисници, Силк Роуд Банка е посветена и на грижата за околината. Еколошката свест сe повеќе расте кај сите, и денес таа е наша заедничка обврска и одговорност!


200 ЕУР – 10.000 ЕУР
12.000 МКД - 600.000 МКД
Од 6 - 84 месеци
0% Провизија за исплата
500 МКД трошок за апликација
До 6 месеци ( плаќање на камата за време на грејс периодот)
За време на грејс периодот кредитот не може предвремено да се ликвидира
Месечни ануитети
0% за предвремена отплата
Повеќекратна ( по доставена фактура) Вкупно одобрениот износ треба да биде искористен во тек на 1 година
Фиксна каматна стапка за првата година сметано од првата исплата. Каматната стапка се намалува со секоја нова исплата и зголемување на износот.

  ЕУР
 • 4.90% - за износи до ЕУР 3.000,00
 • 4,65% - за износи од ЕУР 3.001,00 до ЕУР 6.000,00
 • 4,40% - за износи над ЕУР 6.000,00
 • MКД
 • 7,5%- за износи до МКД 180.000,00
 • 7.25%-за износи од МКД 180.001,00 до МКД 360.000,00
 • 7,00% -за износи над 360.000,00
 Променлива каматна стапка која ќе се применува по првата година од првата исплата.

  ЕУР
 • 7.225%- за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • 7.464%- за останати клиенти
  МКД
 • 9.00%- за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • 9.25%- за останати клиенти

 • Административна забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија – Банка – кредитобарател)
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 18 до 72 (возраст до 72 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите или пензијата и/или возраста . Најмногу двајца
 • соларни системи;
 • нови врати и прозорци со термичка изолација;
 • иновативни системи за греење и ладење на домот;
 • покривна изолација;
 • други уреди и системи кои работат на обновливи извори на енергија
 • Кредитобарателот со доспевањето на последниот ануитет да не биде постар од 72 години
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос или да е пензионер
 • Учеството на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 55% за денарски кредити и 52% за девизни кредити за вработени во јавни претпријатија и најмногу 50% за денарски кредити и 47% за девизни кредити за останати клиенти.
 • Visa Classic - со отворање на трансакциска сметка
 • American Express Point - со отворање на трансакциска сметкаИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Станбени кредити

Повеќе

Еден за сѐ

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.